Toelichting op vaardigheden

Uniek aan de vacaturebank is dat werkzoekenden en werkgevers worden gematcht op basis van vaardigheden. We geloven namelijk dat mensen meer zijn dan hun CV en vaardigheden echt laten zien wie je bent. Zo kunnen juist de beste matches ontstaan!

Hieronder staan de competenties waarop gematcht wordt en de toelichting op deze competenties. 

Vaardigheden

Analytische vaardigheden
Gegevens verzamelen, interpreteren en gebruiken voor het oplossen van problemen.

Besluitvorming
Beslissingen nemen gebaseerd op informatie, prioriteiten en doelen.

Coördineren
Ik kan ervoor zorgen dat activiteiten van verschillende personen goed op elkaar aansluiten.

Creativiteit
Originele ideeën bedenken.

Data-analyse
Gegevens interpreteren voor patronen.

Digitale geletterdheid
Kennis en gebruik van digitale technologie.

Financiële geletterdheid
Financiële informatie begrijpen.

Flexibiliteit
Bereid zijn om te veranderen met nieuwe situaties.

Informatiebeheer
Digitaal organiseren en beheren van informatie.

Initiatief
Je signaleert kansen en handelt daarnaar. Je begint liever zelf dan dat je afwacht.

Innovatie
Creatieve ideeën omzetten in praktische oplossingen.

IT-vaardigheden
Kennis en vaardigheden in informatietechnologie en computers.

Klantrelatiebeheer
Goede relaties opbouwen en onderhouden met klanten.

Leervermogen
Nieuwe informatie en ideeën in je opnemen en effectief toepasssen.

Luistervaardigheden
Goed kunnen luisteren naar wat anderen zeggen en begrijpen.

Management
Het goed beheren van mensen en middelen voor organisatiedoelen.

Nauwkeurig
Je hebt oog voor detail. Je let goed op de kleine dingen. 

Netwerken
Je bouwt relaties en netwerken op die van pas komen bij het realiseren van doelstellingen.

Onderhandelen
Effectief communiceren van eigen standpunten en argumenten en de overeenstemming vinden met de andere partij.

Oordeelsvorming
Je trekt op basis van de beschikbare informatie de juiste conclusie.

Organisatiesensitiviteit
Je onderkent de invloed en de gevolgen van je beslissingen op andere onderdelen van de organisatie.

Overtuigen
Ik kan anderen zo ver krijgen om mee te werken aan idee of plan.

Overtuigingskracht
Proberen anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en proberen instemming te krijgen.

Planning en organisatie
Activiteiten, middelen en processen organiseren voor doelen.

Probleemoplossing
Problemen herkennen, analyseren en oplossen, alleen of in een team.

Resultaatgerichtheid
Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen.

Ruimtelijk inzicht
Ik kan bedenken hoe een ruimte eruit ziet zonder dat ik ben.

Samenwerking
Goed kunnen werken met anderen om doelen te bereiken.

Schriftelijke communicatie
Je gedachten opschrijven op een duidelijke en begrijpelijke manier.

Sensitiviteit
Je bent je bewust van andere mensen en de omgeving alsmede je invloed hierop. 

Servicegerichtheid
De focus op het voldoen aan klantbehoeften.

Sociale gevoeligheid
Ik heb aandacht en begrip voor de reactie van een ander en toon respect

Techniek
Vaardigheden en kennis in technische onderwerpen.

Tijdmanagement
Efficiënt omgaan met tijd, taken en prioriteiten.

Vasthoudendheid
Bij een bepaald plan of opvatting blijven totdat het beoogde doel bereik wordt. 

Veerkracht
Snel herstellen van tegenslagen en stress.

Veranderingsmanagement
Effectief omgaan met veranderingen in een organisatie of werkomgeving.

Verantwoordelijkheid
Je neemt verantwoordelijkheid voor je werk. Je gaat uitdagingen aan.

Verbale communicatie
Praten met anderen en je gedachten duidelijk uiten.

Visie
Je kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk en je concentreren op de hoofdlijnen en lange termijn beleid.

Doorzettingsvermogen
Je geeft je werk niet snel op, ook als het een tijdje niet goed gaat.

Zelfontwikkeling
Je hebt inzicht in je eigen sterke en zwakke punten. Op basis hiervan onderneem je actie om te verbeteren.

Zelfstandig
Je werkt op je eigen manier. Je heb weinig begeleiding nodig.

Nog geen account?
Schrijf je snel in!
Na het aanmaken van een account kan je direct solliciteren en informatie over je uitkering bekijken
Account aanmaken